Naar content Naar submenu Naar het hoofdmenu Naar servicemenu

Deeltijd Middenkaderfunctionaris - Telematica


- Crebonummer: 10230 Niveau: 4 Leerweg: dt BOL

 

De samenleving is aan grote veranderingen onderhevig, zowel op sociaal-economisch als op technologisch gebied. Oude functies verdwijnen en even zoveel nieuwe komen er voor in de plaats. In tegenstelling tot vroeger worden mensen niet meer opgeleid voor het leven, maar is een leven-lang-leren noodzaak geworden voor iedereen. In het bedrijfsleven en daarbuiten ontstaat een grote behoefte aan kenniswerkers; mensen die in staat zijn om met behulp van actuele kennis op die veranderingen in te spelen.

 

Goed en actueel opgeleide medewerkers zijn voor veel bedrijven het menselijk kapitaal. Voor medewerkers levert scholing een belangrijke bijdrage aan de functionele flexibiliteit, promotiekansen en aan de continuïteit van hun werk. Een leven lang leren om uw waarde op de arbeidsmarkt te behouden en uw kansen te vergroten.

 

Vanwege het bovenstaande ontwikkelde Bedrijfsopleidingen Techniek de opleiding Middenkaderfunctionaris Telematica, die naast een werkkring in de telematica kan worden gevolgd. Deze opleiding wordt gedeeltelijk overdag en gedeeltelijk 's-avonds  verzorgd.

bestemd voor

Medewerkers van bedrijven die kennis en vaardigheden op MBO-niveau nodig hebben voor hun werk of medewerkers die op LBO niveau werken en die wensen - of van wie gewenst wordt - door te groeien naar een MBO-niveau.

doel

Deze 4-jarige opleiding beoogt het kwalificeren van hen die zich willen specialiseren in het installeren en onderhouden van lokale data, telecommunicatie en radiocommunicatiestructuren.

toelatingsvoorwaarden

  • Vbo-diploma met een moderne vreemde taal, wiskunde en natuurkunde op c-niveau en de overige vakken op b-niveau
  • Mavo-diploma met wiskunde, natuurkunde en een moderne vreemde taal, minimaal op c-niveau
  • Overgangsbewijs van klas 3 naar 4 van havo of vwo
  • Minimumleeftijd van 21 jaar
  • Minimaal 3 jaar werkervaring in de branche waarvoor je wordt opgeleid

 

Bij onvoldoende vooropleiding beoordelen wij na een intakegesprek of we u toelaten.

opleidingsprogramma

De opleiding is afgestemd op de nieuwste ontwikkelingen in het bedrijfsleven. De belangrijkste kenmerken van de opleiding zijn dat er verschillende deelkwalificaties behaald kunnen worden zodat men in kleine stukjes kan bouwen aan zijn of haar diploma.

cursusuitvoering

ROC Tilburg.

groepsgrootte

Minimaal 10 personen.

cursusduur

De studieduur van de totale opleiding is 4 jaar. Per jaar worden 4 modulen van 64 lessen gevolgd. Een moduul duurt 16 weken en is opgebouwd uit 4 lessen van 45 minuten. Elke week volgt u dus 8 lessen van 45 minuten.

lestijden

De lessen worden gegeven 's-middags van 13.15 uur tot 16.30 uur en 's-avonds van 17.00 uur tot 20.15 uur.

cursusdata

De start van de verschillende modulen vindt bij voldoende belangstelling tweemaal per jaar plaats, in september en in februari.

examen

Elk moduul wordt afgesloten met een toets.

diploma

Bij voldoende resultaat voor alle deelkwalificaties ontvangt u het diploma Middenkaderfunctionaris.


Printversie (pdf) >

nu_aanmelden_180x50

Facebook Twitter
sfeerafbeelding Home