Ga naar de header Ga naar de content
Logo ROC Tilburg
Zoekresultaten
  • School voor Educatie en Inburgering

Je valt onder de Wet Inburgering 2013 als je vóór 1 januari 2022 inburgeringsplichtig bent geworden.

Aanmelden
U meldt uzelf aan via het aanmeldformulier. U wordt uitgenodigd voor een intake. 

Kosten

Dagcursus
Kwartaal 1, 11 weken 9 lesuren € 950,40
Kwartaal 2, 11 weken 9 lesuren € 950,40
Kwartaal 3, 5 weken 9 lesuren € 432,00
Kwartaal 4, 11 weken 9 lesuren € 950,40

Avondcursus 
Kwartaal 1, 11 weken 4,5 lesuren € 475,20
Kwartaal 2, 11 weken 4,5 lesuren € 475,20
Kwartaal 3, 5 weken 4,5 lesuren € 216,00
Kwartaal 4, 11 weken 4,5 lesuren € 475,20

Het aantal aangeboden lessen per week kan afwijken van het schema, omdat lessen op een feestdag kunnen vallen. Je betaalt voor het aantal aangeboden lessen.

Intake

We starten elk leertraject met een persoonlijke intake:

  • We maken kennis met elkaar.
  • We leggen de inhoud van de cursus uit.
  • We nemen een niveautoets/ leerbaarheidstoets af
  • Je kunt vragen stellen.

Start van de lessen 
Wij werken niet met vaste startmomenten. Bij voldoende aanmeldingen, starten we een lesgroep.
Wij nodigen je per brief uit voor de start van de lessen. In de brief informeren we je over het lesrooster en de locatie van de lessen.

Leslocaties
Daglessen:
Professor Gimbrèrelaan 16, Tilburg
Avondlessen:
Stappegoorweg 185, Tilburg bij Campus 013

Aanmelden
Wilt u aanmelden op papier? Download --> aanmeldformulier

Meer informatie
Studenten Adviespunt 013
Apennijnenweg 9, Tilburg
T 013 539 7010
stap013@roctilburg.nl

Spreekuur:
Het spreekuur is elke woensdag van 16.00 uur tot 17.00 uur aan de Gershwinstraat 10 in Tilburg. Met uitzondering van schoolvakanties.
Klachtenregeling en Privacy
________________________________
Educatie en Inburgering Tilburg maakt deel uit van ROC Tilburg. Info over o.a. klachtenregeling en privacyreglement vindt u bij Reglementen en procedures ROC Tilburg