Ga naar de header Ga naar de content
Logo ROC Tilburg
Zoekresultaten
  • School voor Educatie en Inburgering

Taalvaardige medewerkers zijn heel belangrijk voor klantcontacten, veiligheid op de werkvloer, doorgroeimogelijkheden en duurzame inzetbaarheid. Medewerkers voor wie het Nederlands niet de moedertaal is, kunnen hier wel wat hulp bij gebruiken.

De School voor Educatie en Inburgering van ROC Tilburg helpt u graag met het taalvaardig maken van uw werknemers en biedt u een traject op maat aan! Wij bieden maatwerkcursussen aan die worden verzorgd door ervaren, bevoegde en bekwame docenten Nederlands als tweede taal (NT2).

Door uw medewerkers taalvaardig te maken:

  • gaan de productiviteit en de kwaliteit omhoog
  • neemt het ziekteverzuim af
  • werken medewerkers veiliger
  • worden er minder fouten gemaakt
  • bindt u uw medewerkers, omdat zij zich ook buiten hun werkomgeving beter kunnen redden.

Bestemd voor
Medewerkers voor wie het Nederlands niet de moedertaal is en voor wie taalverhoging wenselijk is voor het functioneren op de werkvloer of voor medewerkers die taalverhoging nodig hebben voor het starten met een beroepsopleiding.

Doel
Taalverhoging waardoor medewerkers beter kunnen communiceren (lezen, schrijven, spreken, luisteren) op de werkvloer, maar ook daarbuiten.

Cursusinhoud
ROC Tilburg levert maatwerk en stemt de inhoud van de cursus dan ook graag met u af. Wilt u een cursus die volledig is toegespitst op de specifieke werksituatie van de werknemer? Dat kan. Wij gaan dan tijdens de cursus aan de slag met de woordenschat, instructies en protocollen die daadwerkelijk op de werkvloer worden gebruikt. Wilt u een algemene taalcursus die is toegespitst op alledaagse situaties? Dat kan ook. Wij gebruiken dan een lesmethode als basis en koppelen daar praktijkopdrachten aan. Het startniveau van een medewerker bepalen wij voorafgaand aan de cursus middels een intake.

Cursusuitvoering
Deze maatwerktrajecten bieden wij als incompany training aan of op een locatie van ROC Tilburg, dit op basis van uw voorkeur.

Wilt u meer weten over deze cursus?
Mocht u meer informatie wensen of wilt u even overleg, dan kunt u altijd en geheel vrijblijvend contact opnemen met onze accountmanager Miranda Hemrica

mhemrica@ncvbbedrijfsopleidingen.nl
M 06-34382270
T 088-2935599

ROC Tilburg
School voor Educatie en Inburgering
Gershwinstraat 10, Tilburg
 
Klachtenregeling en Privacy
________________________________
Educatie en Inburgering Tilburg maakt deel uit van ROC Tilburg. Info over o.a. klachtenregeling en privacyreglement vindt u bij Reglementen en procedures ROC Tilburg