ROC Tilburg
Menu
Zoekresultaten

Studie & Handicap

Je studeert en je hebt een handicap of chronische ziekte? Dan heb je vaak veel te vragen en te regelen. Daarbij kun je wel wat extra ondersteuning gebruiken. ROC Tilburg wil maatwerk leveren en ziet het als een uitdaging met jou te zoeken naar een passende opleiding. Als jij het wilt, gaan wij je helpen ervoor te zorgen dat jouw studie slaagt! 

Wat doet Studie & Handicap voor jou?

Steunpunt Studie & Handicap van ROC Tilburg kan je helpen door vooraf zoveel mogelijk problemen en drempels, die zich kunnen voordoen bij het volgen van een opleiding, in kaart te brengen. We bespreken en onderzoeken wat we kunnen doen om ervoor te zorgen dat jij je opleiding kunt volgen en met succes kunt afsluiten. We verliezen daarbij de relatie met de arbeidsmarkt niet uit het oog.

Wanneer neem je contact op?
Zowel bij de start van je opleiding als in een later stadium van de studie kun je een beroep doen op deze extra vorm van ondersteuning. Meld je op tijd. Dat is heel belangrijk. De school kan je alleen adviseren en begeleiden als bekend is dat jij problemen hebt of belemmeringen ondervindt.

Waarbij helpt Studie & Handicap?
Er kunnen heel wat oorzaken zijn, zichtbare en onzichtbare, waardoor je studie wordt bemoeilijkt. Het steunpunt is o.a. voor studenten:

  • met een auditieve/ communicatieve handicap (doof of slechthorend, ESM)
  • met een visuele handicap (blind of slechtziend)
  • met een motorische handicap (bewegingsbeperking)
  • met een chronische ziekte (astma, epilepsie)
  • met een psychische beperking (ADHD, NLD, borderline, vormen van autisme )
  • met een leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie)
  • die LWOO traject doorlopen hebben.

Steunpunt Studie & Handicap

Hanny Veenland
Wandelboslaan 28
Tilburg
T 013 539 7090
E hveenland@roctilburg.nl

Inloopspreekuur
Infopunt ROC Tilburg

Dagelijks 9.00-13.30 uur
Stappegoorweg 183, Tilburg