Ga naar de header Ga naar de content
ROC Tilburg
Zoekresultaten
Menu

Studie & Handicap

Je studeert en je hebt een handicap of chronische ziekte? Dan heb je vaak veel te vragen en te regelen. Daarbij kun je wel wat extra ondersteuning gebruiken. ROC Tilburg wil maatwerk leveren en ziet het als een uitdaging met jou te zoeken naar een passende opleiding. Als jij het wilt, gaan wij je helpen ervoor te zorgen dat jouw studie slaagt! 

Wat doet Studie & Handicap voor jou?

Steunpunt Studie & Handicap van ROC Tilburg kan je helpen door vooraf zoveel mogelijk problemen en drempels, die zich kunnen voordoen bij het volgen van een opleiding, in kaart te brengen. We bespreken en onderzoeken wat we kunnen doen om ervoor te zorgen dat jij je opleiding kunt volgen en met succes kunt afsluiten. We verliezen daarbij de relatie met de arbeidsmarkt niet uit het oog.

Wanneer neem je contact op?
Zowel bij de start van je opleiding als in een later stadium van de studie kun je een beroep doen op deze extra vorm van ondersteuning. Meld je op tijd. Dat is heel belangrijk. De school kan je alleen adviseren en begeleiden als bekend is dat jij problemen hebt of belemmeringen ondervindt.

Waarbij helpt Studie & Handicap?
Er kunnen heel wat oorzaken zijn, zichtbare en onzichtbare, waardoor je studie wordt bemoeilijkt. Het steunpunt is o.a. voor studenten:

  • met een auditieve/ communicatieve handicap (doof of slechthorend, ESM)
  • met een visuele handicap (blind of slechtziend)
  • met een motorische handicap (bewegingsbeperking)
  • met een chronische ziekte (astma, epilepsie)
  • met een psychische beperking (ADHD, NLD, borderline, vormen van autisme )
  • met een leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie)
  • die LWOO traject doorlopen hebben.

Studeren met een rugzak of LGF
Vanaf 1 januari 2006 is het mogelijk om in het mbo gebruik te maken van Leerling Gebonden Financiering (LGF). Dit noemen we ook wel een ‘rugzak', omdat je als student als het ware een rugzak met extra budget meeneemt naar het mbo. 

Studenten met een beperking of chronische ziekte kunnen tot 30 jaar een beroep doen op deze subsidieregeling. Je kunt daarmee extra begeleiding krijgen op school en in je stage. We werken hiervoor samen met verschillende Regionaal Expertise Centra (REC's). Zij bieden ambulante begeleiding aan scholen waar studenten met een beperking onderwijs volgen. Dit kan kan ter ondersteuning zijn van de student, maar ook van de docent.

Uitzonderingen van de LGF regeling

  • Vavo-studenten en studenten NT2 en inburgering kunnen geen gebruik maken van de rugzak.
  • Ook voor studenten met dyslexie is deze regeling niet van toepassing.

Toch is het belangrijk dat je bij aanmelding en kennismaking de beperking/ studiebelemmering ter sprake te brengt. We proberen dan samen tot een oplossing te komen.

Meer info op www.oudersenrugzak.nl
Meer informatie over de regeling Leerlinggebonden Financiering in het mbo:
www.oudersenrugzak.nl

Steunpunt Studie & Handicap

Hanny Veenland
Wandelboslaan 28
Tilburg
T 013 539 7090
E hveenland@roctilburg.nl

Inloopspreekuur
Infopunt ROC Tilburg

Vragen over onze opleidingen?
Stel ze hier!

Dagelijks 9.00-13.30 uur
Stappegoorweg 183, Tilburg
T 013 539 7010

Regionale Expertise Centra waar wij mee samenwerken

Sensis te Grave
Voor studenten met een visuele beperking.
Zie: www.sensis.nl

De Spreekhoorn te Breda
Voor studenten met auditieve en/of communicatieve beperkingen.
Zie: www.spreekhoorn.nl

Viataal te Sint Michielsgestel

Voor studenten met auditieve en/of communicatieve beperkingen.
Zie: www.viataal.nl

REC Midden-Brabant te Tilburg
Voor studenten met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking of met een psychiatrische of gedragsproblematiek.
Zie www.recmiddenbrabant.nl