Ga naar de header Ga naar de content
Logo ROC Tilburg
Zoekresultaten
Menu

Coronavirus: update 12 maart

coronavirus klein

Premier Rutte heeft 12 maart in een persconferentie aangescherpte maatregelen in de bestrijding van het coronavirus toegelicht. Rutte deed een hele duidelijke oproep: houd basisscholen, voortgezet onderwijs en mbo’s open. En dat is ook wat wij doen: onze scholen blijven open. 

Hieronder vind je onze veelgestelde vragen en antwoorden. We hebben deze bijgesteld naar aanleiding van de nieuwe richtlijnen van 12 maart.

Veelgestelde vragen en antwoorden 

Wordt de school nu gesloten?

Nee, we sluiten de school niet. Daar is op dit moment geen reden voor.

Mag ik nog handen schudden?

Nee, voor heel Nederland geldt: 'geen hand schudden'. 

Ik heb lichte klachten zoals hoesten, verkoudheid en verhoging. Moet ik nu thuisblijven?

Ja, ROC Tilburg volgt de richtlijnen van RIVM voor Noord-Brabant en die geven aan dat je thuis blijft. Je kunt je ziekmelden volgens de gebruikelijke procedure.

Ik heb geen klachten. Kan ik toch gewoon naar school komen?

Dan is er geen reden om thuis te blijven. Je komt dus gewoon naar school. Bij sommige opleidingen gaan de normale lessen niet door. De opleiding zorgt er dan zoveel mogelijk voor dat je thuis kunt leren. Is dit het geval, dan ben je daarover geïnformeerd door de school.

Ik loop stage. Gaat dat gewoon door?

Als je geen klachten hebt als hoesten, verkoudheid en koorts ga je gewoon stage lopen. Misschien heeft jouw stagebedrijf of jouw opleiding eigen regels. Dan gelden die.

Moet ik stagedagen die ik mis door het Coronavirus inhalen?

Hierover kun je afspraken maken met je stagebegeleider.

Krijgen we nu extra vakantie?

Nee, je krijgt geen extra vakantie. Heb je lichte klachten? Werk dan thuis zoveel mogelijk aan schoolopdrachten.

Is er een aangepast rooster?

Als dat nodig is wel. Soms bieden we ons onderwijs ook op een andere manier aan. Dat verschilt per opleiding.

Moet ik gemiste lessen inhalen?

Dit kun je het beste bespreken met je docent/SLB’er/stagebegeleider.

Hoe is het geregeld rondom examens?

  • Scholen blijven open. Alle examens gaan in principe gewoon door.
  • Als een examen voor een groep niet kan doorgaan door ontwikkelingen rondom het coronavirus, dan kan de examencommissie het besluit nemen om het examen te verplaatsen. Is dit het geval, dan registreren we deze poging als niet vergeven. De examengelegenheid wordt verplaatst en dus als het ware teruggegeven.
  • Als jij je af moet melden voor een examen door overmacht rondom het Coronavirus, dan registreren we de examengelegenheid niet als Poging Vergeven (PV)..  De examengelegenheid wordt dus verplaatst en als het ware teruggegeven. 
  • De examencommissie kan een individueel examen eventueel laten plaatsvinden in een andere vorm (bijvoorbeeld mondeling via een on-line platform)
  • Als je je niet afmeldt voor een examen, dan geldt Poging Vergeven (PV).

Heb je vragen of opmerkingen rondom examens, neem dan contact op met je opleiding. 

Ik heb binnenkort een studiereis. Gaat die gewoon door?

Nee, studiereizen en andere events in groepsverband gaan voorlopig niet door. Dat geldt voor binnen- en buitenland. We volgen het advies van RIVM.

Ik ga stage lopen in het buitenland. Kan dat doorgaan?

Soms wel, soms niet. Neem contact op met jouw BPV-docent van de school. Die kan jou hierover informeren.

Ik heb lichte klachten. Mag ik wel gewoon op bezoek of naar evenementen?

Het advies van het RIVM is om bij lichte klachten thuis te blijven. Ga dus niet op bezoek of naar plekken waar veel mensen (meer dan 100 personen) bij elkaar zijn.

Tot wanneer gelden bovenstaande maatregelen?

Deze maatregelen gelden in ieder geval tot en met 31 maart 2020. We volgen de regels van het RIVM en de GGD. Deze zijn steeds te vinden op onze website. Houd deze site dan ook goed in de gaten.

Waar kan ik terecht voor vragen?

Voor vragen die te maken hebben met je studie, kun je terecht bij je SLB’er en of mentor. Vragen over medische klachten kun je stellen aan je huisarts of bel met de GGD: 0900-4636443

Geplaatst: 12-03-2020