Ga naar de header Ga naar de content
Logo ROC Tilburg
Zoekresultaten

Gezocht: mantelzorgers en ervaringsdeskundigen

gezocht
Ieder schooljaar organiseren we voor onze studenten de Mantelzorgdagen en Ervaringsdeskundigedagen. Deze dagen geven onze studenten waardevolle inzichten. Voor deze dagen zoeken we mensen die onze studenten graag iets willen vertellen over hun ervaringen.

Mantelzorgdagen
U vertelt onze eindexamenstudenten over uw ervaringen als mantelzorger.

Data    22, 23, 24 en 25 november 2021
Tijd      9.00 – 13.00 uur, met aansluitend een lunch

Ervaringsdeskundigedagen
Voor deze dagen zijn we specifiek op zoek naar mensen die visueel beperkt (blind of slechtziend) en/of auditief beperkt (doof of slechthorend) zijn en daardoor mobiliteitsproblemen hebben.

U vertelt onze eerstejaarsstudenten wat deze beperkingen voor u betekenen en wat u nodig hebt van professionele zorgverleners.

Voor onze tweedejaarsstudenten zijn we op zoek naar mensen die iets willen vertellen over de ziekte die ze hebben en welke beperkingen dat met zich meebrengt.

Data    6, 7, 8 en 9 december 2021
Tijd      9.00 – 13.00 uur, met aansluitend een lunch

Aanmelden
Bent of kent u iemand die mantelzorger is, een beperking of ziekte heeft en daarover wil en kan vertellen aan onze studenten? Dan komen we graag met u of degene die u kent in contact.

Mail of bel met Nicole Huijbregts:
E         nhuybregts@roctilburg.nl
T         (088) 293 43 98

Geplaatst: 4-10-2021