Ga naar de header Ga naar de content

Lopen door het hart en de bloedvaten

Onder de vlag van het Practoraat Interactieve technologie onderzocht Peter Kranenburg of je anatomielessen aan 3e jaars studenten van de opleiding Verpleegkunde leerzamer en actiever kunt maken. Krijgt de student hiermee een actievere rol? En, misschien nog wel belangrijker, wordt het leren leuker? Samen met docenten en studenten van de opleiding zocht hij naar een oplossing.

“De studenten kregen tot nu toe een hoor- en werkcollege over de anatomie van het menselijk lichaam. Deze lessen zijn zeker nodig maar saai. Studenten geven aan dat de lessen wel wat actiever mogen.”, vertelt Peter.

Lessen anatomie

Onderwerp bij dit onderzoek is de anatomie van het hart. Studenten onderzoeken de binnen- en buitenkant van het hart en bekijken de bloedsomloop door middel van interactieve technologieën.

Een klein groepje met VR bril maakt opdrachten over de binnenkant van het hart. Deze studenten staan dus ‘echt’ in het hart.

De andere groep krijgt opdrachten over de bloedsomloop en bekijkt de bloedsomloop via AR.  Hierbij heeft 1 student een T-shirt aan en de ander heeft een tablet. Door een app ziet de student nu hoe de bloedsomloop eruitziet.

De studenten zijn enthousiast. Het is toch net wat anders dan uit een boek leren. Ze worden veel actiever betrokken bij de lesstof. Het maakt het vak boeiender en de lesstof blijft ook veel beter hangen.

PIT1

PIT2
Geplaatst: 7-04-2022