Ga naar de header Ga naar de content

Terugblik start Practoraat Interactieve Technologie

reality
Eén dag in de week halen wij 11 docenten uit het lesrooster om te kunnen experimenteren met virtual en augmented reality, robots, interactieve films en gaming. 
Die docenten maken toffe instructies voor hun studenten waarin ze de lesstof op een inspirerende en leuke manier presenteren. Zo kan de student in eigen tempo leren, op het tijdstip en de plek waar het hem of haar uitkomt. 
 
Al in september 2020 startte deze club docenten uit verschillende scholen binnen ROC Tilburg met het onderzoeken van de vraag hoe technologie kan bijdragen aan onderwijsinnovatie. De Kopgroep Interactieve Technologie - KIT - was geboren! Het afgelopen schooljaar is er al veel ontwikkeld binnen KIT: bijvoorbeeld VR- en AR-oplossingen bij lessen, voorbereidingen op examens en simulaties. Studenten kunnen zo situaties, die niet zomaar te realiseren zijn in een klas, ‘echter’ beleven. Daarvoor ontwikkelt KIT o.a. 360 graden video’s en experimenteert met avatars en holopresenters. 
 
Inmiddels is de volgende stap genomen en startte in november 2021 het Practoraat Interactieve Technologie van ROC Tilburg, PIT. Daar wordt praktisch onderzoek gedaan naar wat wel werkt en wat niet. Ze willen ook weten waaróm VR bijvoorbeeld niet werkt in de éne leersituatie en wél in een andere. Die kennis gaat studenten en docenten helpen om meer gepersonaliseerd, effectiever, efficiënter en vooral leuker te leren. 
 
Tijdens de start op 30 november 2021 sprak onze kersverse practor van ROC Tilburg, Erdinc Sacan, in een kleine setting zijn inaugurele rede uit. Hij zal minimaal 3 jaar onderzoek doen naar de effectiviteit van het inzetten van interactieve technologieën in het onderwijs. In de praktijk staan studenten maar ook hun docenten als makers van onderwijs centraal. Samen met hen doet Erdinc in het practoraat onderzoek naar een antwoord op de centrale vraag: “Hoe kan interactieve technologie onze mbo-studenten motiveren?” 

U kunt de inaugurele rede van Erdinc Sacan bekijken en ook de openingstoespraak van voorzitter Fred van der Westerlaken kunt u terugkijken.

De inaugurele rede van Erdinc Sacan is uitgebracht als e-book
Geplaatst: 7-02-2022