Ga naar de header Ga naar de content

"We moeten niet wachten op verandering, we kunnen die verandering ook zijn!”

teun toebes klein

“We moeten niet wachten op verandering, we kunnen die verandering ook zijn!” Teun Toebes weet met deze inspirerende woorden tweede- en derdejaars studenten Verzorgende IG en Maatschappelijke Zorg te motiveren om de wereld van mensen met dementie te verbeteren.

Voor wie Teun Toebes niet kent. Teun is 22 jaar en woont in een verpleeghuisop een gesloten afdeling. Hij is daar geen verzorger, maar medebewoner. Hij vertelde de studenten zijn ervaringen en hoe belangrijk het is dat we mensen met dementie blijven zien als gelijkwaardig mens.

“Ik vind het belangrijk om mijn verhaal te doen. Deze studenten zijn de nieuwe generatie zorgverleners. Zij houden van mensen en van het zorgen voor mensen. Maar ze kunnen niet datgene doen waarvoor ze de zorg zijn ingegaan. Dichter bij de mens staan en echt van betekenis zijn.”

Janine, een van de studenten, heeft stage gelopen op een gesloten afdeling. “In de zorg is weinig tijd om mensen met dementie echt goed te kunnen begeleiden. We kijken onvoldoende naar wat mensen met dementie echt willen. We zouden beter naar ze moeten luisteren.”

Wat haar klasgenoot Peggy vandaag geleerd heeft? “Dat we te veel aan regels denken en te weinig aan de kwaliteit van leven. Als we de zorg menselijker willen maken, zou iedereen het verhaal van Teun moeten horen!”

Geplaatst: 3-12-2021