Ga naar de header Ga naar de content
  • Woonde u eerst in het buitenland en woont u nu in Nederland?
  • Vind u het moeilijk om Nederlands te begrijpen, te spreken, te schrijven?
  • Bent u 18+?
  • Heeft u een cursus inburgering gevolgd?
  • Bent u laag, midden op hoger opgeleid in uw eigen land?

U bent belangrijk: uw wensen, uw mogelijkheden én uw leertraject staan centraal.

De School voor Educatie en Inburgering kan u helpen. Wij verzorgen cursussen Nederlands als tweede taal. Bekijk ons aanbod.

Moet u een inburgeringscursus volgen? Kijk dan bij onze cursussen voor inburgering.

Nederlands voor anderstaligen gericht op alfabetisering
Deze cursus is iets voor u als u in Nederland woont maar niet kunt lezen en schrijven.
Nederlands voor anderstaligen met weinig vooropleiding
Deze cursus is iets voor u als u in Nederland woont, maar u kunt de taal onvoldoende lezen of schrijven. U wilt mee kunnen doen in de Nederlandse samenleving. U bent niet inburgeringsplichtig of u heeft uw inburgeringsdiploma reeds behaald.
Nederlands voor anderstaligen voor middelbaar of hoger opgeleiden
Deze cursus is iets voor u als Nederlands wilt leren en bijvoorbeeld beter wilt functioneren in uw huidige (of toekomstige) baan of opleiding.

Inloopspreekuur Educatie en Inburgering

Het spreekuur is elke woensdag van 16.00 uur tot 17.00 uur aan de Gershwinstraat 10 in Tilburg:
T  088 293 44 41 

LET OP: Tijdens schoolvakanties is er geen inloopspreekuur.