Ga naar de header Ga naar de content
Logo ROC Tilburg
Zoekresultaten
Menu

De School voor Educatie en Inburgering biedt bedrijven en instellingen cursussen Nederlands, rekenen of digitale vaardigheden op maat voor hun werknemers.

Wij gaan graag in gesprek over de mogelijkheden van bijvoorbeeld een in-company traject.

Lezen, schrijven en rekenen voor werknemers
Wanneer u laaggeletterdheid in uw bedrijf aanpakt heeft dat veel positieve gevolgen. Medewerkers zijn onder andere meer betrokken en hebben een meer motivatie, de productiviteit gaat omhoog, er  is minder ziekteverzuim en betere communicatie. 
NT1 (Lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden voor werknemers)
Deze cursus is bestemd voor medewerkers die Nederlands als moedertaal hebben en een tekort aan basisvaardigheden. Zij hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met het gebruik van een computer of een smartphone.
NT2 (Nederlands voor anderstaligen)
Deze cursus is bestemd voor medewerkers voor wie het Nederlands niet de moedertaal is en voor wie taalverhoging wenselijk is voor het functioneren op de werkvloer of voor medewerkers die taalverhoging nodig hebben voor het starten met een beroepsopleiding.
Workshop heldere taal
Deze cursus is bestemd voor medewerkers die begrijpelijke teksten willen schrijven.

Inloopspreekuur Educatie en Inburgering

Het spreekuur is elke woensdag van 16.00 uur tot 17.00 uur aan de Gershwinstraat 10 in Tilburg:
T  088 293 44 41 

LET OP: Tijdens schoolvakanties is er geen inloopspreekuur.