Ga naar de header Ga naar de content
Logo ROC Tilburg
Zoekresultaten
Menu
 

De School voor Educatie en Inburgering biedt bedrijven en instellingen cursussen Nederlands, rekenen of digitale vaardigheden op maat voor hun werknemers.

Wij gaan graag in gesprek over de mogelijkheden van bijvoorbeeld een in-company traject. 

 

Contact

Mevr. M. (Miranda) Hemrica,
accountmanager
M 06 3438 2270. T 088 293 5599,
mhemrica@ncvbbedrijfsopleidingen.nl

Workshop Herkennen en doorverwijzen van laaggeletterden
Deze workshop is bestemd voor iedereen die een bijdrage wil leveren om laaggeletterdheid terug te dringen.
NT2 (Nederlands voor anderstaligen)
Deze cursus is bestemd voor medewerkers voor wie het Nederlands niet de moedertaal is en voor wie taalverhoging wenselijk is voor het functioneren op de werkvloer of voor medewerkers die taalverhoging nodig hebben voor het starten met een beroepsopleiding.
NT1 (Lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden voor werknemers)
Deze cursus is bestemd voor medewerkers die Nederlands als moedertaal hebben en een tekort aan basisvaardigheden. Zij hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met het gebruik van een computer of een smartphone.
Workshop Heldere taal
Deze workshop is bestemd voor medewerkers die begrijpelijke teksten willen schrijven.