Ga naar de header Ga naar de content
Logo ROC Tilburg
Zoekresultaten
 • School voor Educatie en Inburgering
In Nederland zijn zo’n 2,5 miljoen mensen laaggeletterd. Van deze groep hebben 740.000 een betaalde baan. Deze werknemers zijn geen analfabeet en spreken vaak goed Nederlands, maar hebben wel moeite met het lezen en schrijven van de Nederlandse taal. Ze zijn daardoor niet goed in staat om geschreven (digitale) informatie te gebruiken in het dagelijks leven en op het werk. 

Laaggeletterdheid bij werknemers blijft vaak goed verborgen. Toch kan dit voor de medewerker zelf, maar ook voor u als organisatie een probleem zijn. Wanneer u laaggeletterdheid in uw bedrijf aanpakt, heeft dat veel positieve gevolgen.

 • Meer betrokkenheid en motivatie van werknemers bij het bedrijf.
 • Hogere productiviteit.
 • Betere communicatie.
 • Grotere veranderingsbereidheid.
 • Voor de werknemer meer zelfvertrouwen en sociale contacten.
 • Minder ziekteverzuim.
De School voor Educatie en Inburgering van ROC Tilburg helpt u graag met het vaardig maken van uw werknemers. Wij bieden cursussen Nederlands, rekenen en/of digitale vaardigheden op maat aan die worden verzorgd door ervaren en bevoegde vakdocenten.

Bestemd voor
Medewerkers die Nederlands als moedertaal hebben en een tekort aan basisvaardigheden. Zij hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met het gebruik van een computer of een smartphone.

Doel
Niveauverhoging van de basisvaardigheden waardoor medewerkers beter functioneren op de werkvloer en ook daarbuiten.

Inhoud van de cursus
ROC Tilburg levert maatwerk en stemt de inhoud van de cursus dan ook graag met u af. Het startniveau van een medewerker bepalen wij voorafgaand aan de cursus door middel van een intake.

Ons onderwijs voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Het leren is competentiegericht. Er wordt zoveel mogelijk kennis opgedaan die direct toepasbaar is op de werkvloer. De vaardigheden die verworven worden, zijn direct gerelateerd aan de dagelijkse leef- en werkomgeving.
 • Een krachtige leeromgeving. Er wordt gewerkt aan het verkrijgen van zelfvertrouwen, deelnemers moeten voldoende uitgedaagd worden en ze krijgen plezier in het leren.
 • De docent zorgt voor een prettige, ontspannen sfeer waarin iedereen zich veilig voelt. Het materiaal waar wij mee werken, sluit aan bij het niveau van de deelnemer.

Onderstaand een aantal onderwerpen, die wij kunnen aanbieden tijdens een maatwerk-traject:

Op het gebied van lezen:

 • Herkennen en begrijpen van (eenvoudige) informatieve teksten zoals werkbriefjes, rapportages en loonstrook.
 • Begrijpen van werk gerelateerde aanwijzingen en instructies bijvoorbeeld over veiligheid en hygiëne op het werk.

Wat betreft de vaardigheid schrijven:

 • Correspondentie: het maken van goede zinnen en/of een (eenvoudige) brief.
 • Veel voorkomende formulieren invullen.
 • Notities en aantekeningen maken.
 • Kort verslag of samenvatting maken.

Op het gebied van digitale basisvaardigheden:

 • Het digitaal kunnen inloggen bij een bedrijf voor het invullen van werkroosters, ziek- en beter meldingen en het inzien van loonstroken etc.
 • Veilig werken op de computer of smartphone.
 • E-mailen (lezen, schrijven, versturen, inclusief bijlagen).
 • Informatie verwerken en presenteren o.a. met het programma Word.
 • Informatie opzoeken via het internet.

Cursusuitvoering
Samen met u bekijken wij welke basisvaardigheden uw werknemers nodig hebben. Er kan gekozen worden voor een combinatie van vaardigheden, zoals taal en digitale vaardigheden. Zo hebben wij de cursus DigiTaal speciaal ontwikkeld voor werknemers.

Alle trajecten bieden wij als incompany training aan of op een locatie van ROC Tilburg, dit op basis van uw voorkeur.

 


Wilt u meer weten over deze cursus?
Mocht u meer informatie wensen of wilt u even overleg, dan kunt u altijd en geheel vrijblijvend contact opnemen met onze accountmanager Miranda Hemrica

mhemrica@ncvbbedrijfsopleidingen.nl
M 06-34382270
T 088-2935599

ROC Tilburg
School voor Educatie en Inburgering
Gershwinstraat 10, Tilburg
 
Klachtenregeling en Privacy
________________________________
Educatie en Inburgering Tilburg maakt deel uit van ROC Tilburg. Info over o.a. klachtenregeling en privacyreglement vindt u bij Reglementen en procedures ROC Tilburg