Ga naar de header Ga naar de content
ROC Tilburg
Zoekresultaten
Menu

Studie & Passend Onderwijs

Voor wie?

Passend onderwijs is bedoeld voor studenten
  • met een leerstoornis (bv dyslexie, dyscalculie)
  • met een auditieve/communicatieve beperking (doof, slechthorend)
  • met een visuele beperking (blind, slechtziend)
  • met een motorische beperking (bewegingsbeperking) 
  • met een chronische ziekte (astma, epilepsie)
  • met een psychische beperking (ADHD, NLD, Ass)
  • die een LWOO-traject doorlopen hebben

Meld je op tijd!

Als je aan één van die voorwaarden voldoet, is het belangrijk dat je dat op tijd meldt, het liefst vóór de aanmelding van je opleiding . Wij kunnen je dan een beter advies geven. Ook als je ondanks je beperking goed functioneert, is het  belangrijk om dat  aan  ons  te melden. Je gaat nu namelijk een beroepsopleiding volgen met veel praktijk, en daarbij kun je tegen onvoorziene problemen aanlopen. Door het tijdig treffen van maatregelen  kunnen we dat misschien voorkomen. We gaan heel discreet  om met wat jij tegen ons vertelt.

Waarmee kunnen wij je helpen?
Als je voor of bij de kennismaking vertelt, dat je een studiebelemmering hebt waar wij rekening mee moeten houden,  krijg  je een extra  kennismakingsgesprek  met de zorgcoördinator. Dan bespreken we of de opleiding geschikt en haalbaar is en wat we voor jou moeten doen zodat je je opleiding met succes kunt bekronen.
De afspraken die we maken, leggen we vast in een addendum dat bij de Onderwijsovereenkomst hoort.

Bewijzen
Je kunt alleen bepaalde voorzieningen en aanpassingen gebruiken (bijvoorbeeld aangepaste examens) als je een geldig bewijs hebt van je leerstoornis, functie-beperking of een chronische ziekte. Meestal gaat het dan om een verklaring van een orthopedagoog, bijvoorbeeld een dyslexieverklaring, of om informatie van een specialist of psycholoog/psychiater.

Wat zijn de mogelijkheden voor extra begeleiding bij de scholen voor techniek?
Je krijgt, naast je studieloopbaanbegeleider, extra begeleiding van een zorgcoach. We bepalen samen met jou en je ouders/verzorgers wat je nodig hebt. Op elke locatie werkt een zorgcoördinator, die kun je inschakelen als de begeleiding niet volstaat of als je vragen hebt.
Daarnaast kan er extra begeleiding komen op stage. Als er aanpassingen nodig zijn, zullen we kijken of dat kan bij dat bedrijf.

Vragen over Passend Onderwijs?

Neem dan contact op met de zorgcoördinator van de betreffende locatie:

Locatie Apennijnenweg/ Wildstraat

Sanne van Huijkelom

svhuijkelom@entreecollegetilburg.nl

Locatie Gerschwinstraat

Marlies van Gulik

mvgulik@roctilburg.nl

Locatie Kasteeldreef

Kathy Hamers 

khamers@roctilburg.nl

Fogel von der Fuhr

fvdfuhr@roctilburg.nl

Hélène Nieuwenhuijsen

hnieuwenhuijsen@roctilburg.nl

Malika Azghari

mazghari@roctilburg.nl

Cátia Uiterwijk Winkel-André Almeida

cuiterwijkwinkel@roctilburg.nl

Locatie Stappegoor B

Jessica Schepens

jschepens@roctilburg.nl

<Locatie Stappegoor A

Rolinde Duisters

rduisters@roctilburg.nl

Karin Vesters

kvesters@roctilburg.nl

Locatie T-Kwadraat

Wieneke de Ridder

wdridder@roctilburg.nl

Locatie Wandelboslaan

Hanny Veenland

hveenland@roctilburg.nl

Regionale Expertise Centra waar wij mee samenwerken

Sensis te Grave
Voor studenten met een visuele beperking.
Zie: www.sensis.nl

De Spreekhoorn te Breda
Voor studenten met auditieve en/of communicatieve beperkingen.
Zie: www.spreekhoorn.nl

Viataal te Sint Michielsgestel

Voor studenten met auditieve en/of communicatieve beperkingen.
Zie: www.viataal.nl

REC Midden-Brabant te Tilburg
Voor studenten met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking of met een psychiatrische of gedragsproblematiek.
Zie www.recmiddenbrabant.nl