Ga naar de header Ga naar de content

Studie & Passend Onderwijs

Passend Onderwijs: onderwijs op maat

Wij vinden het belangrijk dat jij onderwijs kunt volgen dat past bij jouw talenten en mogelijkheden. En daarom bieden wij onderwijs op maat. Heb je extra begeleiding of ondersteuning nodig? Dan bekijken we graag samen met jou hoe we hierbij kunnen helpen. Wij zorgen voor een goede studieloopbaanbegeleiding en persoonlijke aandacht. 

Meld je op tijd!

Het is belangrijk dat je eventuele behoefte aan extra ondersteuning op tijd en duidelijk aangeeft. Ook als je ondanks je beperking goed functioneert. Hoe eerder wij het weten, hoe beter we je kunnen helpen. Bij een beroepsopleiding krijg je veel les in de praktijk. Met een beperking kan het gebeuren dat je hierbij tegen onvoorziene problemen aanloopt. Door het tijdig treffen van maatregelen kunnen we dat misschien voorkomen.

Merk je pas gedurende de opleiding dat je wel wat extra ondersteuning kunt gebruiken? Bespreek dit dan eerst met je studieloopbaanbegeleider.

Hoe kunnen wij je helpen?
Als je vóór of tijdens de kennismaking aangeeft dat je een studiebelemmering hebt, dan plannen we een extra kennismakingsgesprek in met de ondersteuningscoördinator. Je ouders zijn hierbij ook van harte welkom. We bespreken dan samen of de opleiding geschikt en haalbaar is én wat we voor jou kunnen doen zodat je de opleiding met een diploma afsluit.

Welke mogelijkheden zijn er?
Er zijn verschillende aanpassingen en vormen van ondersteuning mogelijk, zoals:

  • extra hulp voor het plannen en organiseren
  • meer tijd en aandacht voor je studievoortgang
  • aanpassingen van je lesrooster of je studieprogramma
  • je plek in de klas; of gebruik maken van een time-out moment
  • inzet van hulpmiddelen; bijvoorbeeld bij slechtziendheid of slechthorendheid
  • aanpassingen bij toetsen/examens (na toestemming van de examencommissie)
Daarnaast zijn er mogelijkheden voor extra begeleiding op je stage. Wij bekijken de mogelijkheden bij het bedrijf. Je kunt hierbij denken aan:
  • zorgvuldige afstemming met de begeleiders van je stagebedrijf
  • extra voorbereiding
  • aanpassingen van de werkplek

Bewijzen
Je kunt alleen bepaalde voorzieningen en aanpassingen gebruiken (bijvoorbeeld aangepaste examens) als je een geldig bewijs hebt van je leerstoornis, functie-beperking of een chronische ziekte. Meestal gaat het dan om een verklaring van een orthopedagoog, bijvoorbeeld een dyslexieverklaring, of om informatie van een specialist of psycholoog/psychiater.

Grenzen aan onze ondersteuning

Het kan zijn dat de opleiding niet die ondersteuning kan bieden die nodig is om een diploma te kunnen behalen. Dat kan te maken hebben met de specifieke beroepseisen van een opleiding. Wij helpen je dan graag verder in het maken van een passende keuze voor een andere opleiding.

Bij wie kun je terecht voor vragen

Op elke school werkt een ondersteuningscoördinator waar je voor vragen over Passend Onderwijs terecht kunt. Hieronder vind je de contactgegevens.

Vragen over Passend Onderwijs?

Neem dan contact op met het Studenten Adviespunt 013

 

Samenwerking met regionale expertise centra

Wij werken ook samen met externe organisaties om jou optimaal te ondersteunen of om de juiste aanpassingen te kunnen doen.

Onze partners zijn onder andere:

Onderwijscentrum Leijpark
Met expertise op het gebied van langdurige ziekte, lichamelijke bof chronische beperking.

De Kracht
Met expertise op het gebied van leren en opgroeien of ontwikkelingsproblemen.

Expertisecentrum autisme Amarantgroep
Met expertise op het gebied van een autistisch spectrum stoornis.

Visio te Grave
Met expertise op het gebied van een visuele beperking.

Auris te Breda
Met expertise op het gebied van auditieve en/of communicatieve beperkingen.
 
Kentalis te Sint Michielsgestel

Met expertise  op het gebied van auditieve en/of communicatieve beperkingen.

REC Midden-Brabant te Tilburg
Met expertise op het gebied van een verstandelijke en/of lichamelijke beperking of een psychiatrische of gedragsproblematiek.
 
Verder werken wij nauw samen met R Newt, Sterk Huis, GGD, GGZ/psycholoog en Novadic-Kentron