Ga naar de header Ga naar de content

Ouderportaal

Via het Ouderportaal geven wij ouders/verzorgers informatie over resultaten, aan- en afwezigheid, roosters en gespreksverslagen.

Ouders/verzorgers krijgen bij inschrijving van de student een e-mail met gebruikersnaam, wachtwoord en een handleiding voor het Ouderportaal. Door de vernieuwde wetgeving mogen wij ouders/verzorgers alleen automatisch informeren over studenten die jonger zijn dan 18 jaar.

Is de student 18 jaar of ouder dan moet de student hier eerst toestemming voor geven

Download hier de Handleiding Ouderportaal