Ga naar de header Ga naar de content

Info voor Decanen

Hulpmiddel: "Tips voor studiekeuze"

Studiekeuze is een proces, een route. Daarom hebben we als ROC Tilburg een stappenplan ontwikkeld, inclusief middelen en praktische informatie.

De drie stappen zijn: Ontdek, Doe, Check

Ontdek
In de ontdekfase kunnen leerlingen lijstjes invullen, (talenten, interesses, favoriete vakken). In deze ontdekfase zit ook een studiekeuzetest. Het is een test van Icares, een adviesbureau voor beroepskeuze en loopbaanbegeleiding. Als leerlingen die invullen, komt er een lijstje uit met mogelijke opleidingen die passen bij die leerling.

Doe
In de doefase kunnen leerlingen echt dingen gaan doen, ervaring op gaan doen en kennis maken met beroepen,  brochures aanvragen, naar een open dag, enz.

Check
In de checkfase checken ze hun studiekeuze: favoriete opleidingen, plus- en minpunten, proefstuderen, meeloopdag.

Hier staat het voor de leerlingen allemaal netjes op een rijtje:
Tips voor studiekeuze

Activiteiten voor leerlingen

Voorlichting op uw school
We kunnen op uw school een voorlichting verzorgen over een of meerdere opleidingen van ROC Tilburg. Dit doen we tijdens een voorlichtingsavond of een informatiemarkt. Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar stap013@roctilburg.nl. Individuele aanvragen zijn bespreekbaar.

Meelopen
Meeloopdagen zijn bestemd voor leerlingen van 4 vmbo en 5 havo, die al bijna zeker weten welke opleiding ze willen gaan doen. Wanneer leerlingen zich aan het oriënteren zijn op een opleiding is een meeloopdag niet geschikt. Tijdens een meeloopdag krijgen leerlingen een goed beeld van de opleiding, de lessen, de manier van werken, de docenten, de sfeer en het student zijn. De meeloopdagen kunnen het gehele schooljaar plaatsvinden. De interesse voor meeloopdagen is groot en onze mogelijkheden beperkt. Tijdig inschrijven is noodzakelijk om teleurstellingen te voorkomen. Zie ook de leerling-informatie over de meeloopdagen .

Mbo-workshopdagen
Voor uw derdejaars leerlingen organiseren we mbo-workshopdagen. Uw leerlingen krijgen dan in kleine groepjes korte workshops aangeboden. Ook kunnen ze een kijkje nemen in onze gebouwen. De mbo-workshopdagen zijn meestal in maart en april. Er is een mbo-workshopdag voor leerlingen van de kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg. En een aparte mbo-workshopdag voor leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg. Onze capaciteit voor de mbo-workshopdagen is beperkt. Inschrijvingen behandelen we op volgorde van binnenkomst. Uw leerlingen kunnen voor een mbo-workshopdag terecht op onze locaties aan de Wandelboslaan, Kasteeldreef, Stappegoorweg (techniekopleidingen),  Gimbrèrelaan en Gershwinstraat.
 
Open Dag en inloopmomenten
Jaarlijks houden wij een open dag. Tijdens de open dag zijn in alle praktijklokalen studenten aan het werk die kunnen vertellen hoe het is om bij ons te studeren. Ook hebben we een open avond en een inloopavond.


Activiteiten voor decanen

Jaarlijks organiseren wij in oktober een informatiedag voor decanen. U kunt dan deelnemen aan workshops en krijgt informatie over actuele zaken over ROC Tilburg. Aan het begin van het schooljaar krijgt u hier  informatie over. 

Willen docenten van uw school kennismaken met ROC Tilburg?

Dan kunt u een mail sturen naar stap013@roctilburg.nl en wij verzorgen een presentatie mét een rondleiding in een van onze locaties.

Een studie kiezen is lastig voor leerlingen. Wij weten dat maar al te goed. Daarom gaan we hen helpen.

Wij organiseren de Studiekeuze Check

Dit is voor eindexamen leerlingen die nog niet weten welke opleiding ze moeten kiezen.

Wanneer?

15 april van 16 - 20 uur
28 mei van 16 - 20 uur
12 juni van 17 - 20 uur
24 juni van 16 - 20 uur of
3 juli van 15 - 18 uur

Waar?
Stappegoorweg 183, 5022 DD Tilburg

Leerlingen kunnen zich aanmelden via de activiteit in onze agenda.

Met deze check bieden wij leerlingen een gratis en vrijblijvend studiekeuzeadviesgesprek aan. Deze check doen we vooral voor studiekiezers die in augustus 2024 met een opleiding willen starten. 

Nieuwsbrief voor decanen

Nieuwsbrief april 2024

 
Wilt u graag onze digitale nieuwsbrief ontvangen?
Aanmelden kan via stap013@roctilburg.nl