Ga naar de header Ga naar de content

Studeren met een studievisum

Ben je een student en woon je buiten de Europese Unie? En wil je graag een mbo-opleiding volgen bij ROC Tilburg? Onder bepaalde (landelijke) voorwaarden is dit mogelijk. Op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) vind je meer informatie. Hieronder hebben we een stappenplan als hulpmiddel voor je.

Stap 1: Kies jouw studie bij ROC Tilburg

Bekijk het overzicht van al onze opleidingen.

Goed om te weten:

 • Denk eraan, dat je een opleiding kiest die je niet in jouw eigen land kunt volgen.
 • Twijfel je tussen bepaalde opleidingen, doe dan eerst onze gratis studiekeuzetest. Klik hier voor de studiekeuzetest.
 • Omdat je geen EU-paspoort hebt, kun je alleen voor een BOL-opleiding kiezen. Dit is een 'beroepsopleidende leerweg', waarbij je het grootste deel van de week op school bent.
 • Onze opleidingen worden in het Nederlands gegeven. Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je kunnen aantonen dat je Nederlands kunt lezen, luisteren, schrijven en spreken op B1-niveau. We kunnen dat eventueel testen.
 • Je kunt je aanmelden tot 1 april om te starten in augustus/september van dat jaar. 

Stap 2: Controleer of je aan de eisen voor een verblijfsvergunning voor studie kunt voldoen

De eisen voor een Verblijfsvergunning voor studie
Om in het Nederlandse mbo te kunnen studeren heb je een ‘Verblijfsvergunning voor studie Mbo’ nodig, die afgegeven wordt door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Wij kunnen die voor jou aanvragen, maar er zijn wel strenge voorwaarden aan verbonden. 

De regels voor het mbo zijn strenger dan de regels voor het hbo/de universiteit. IND heeft een aantal voorwaarden voor de afgifte van een verblijfsdocument voor een mbo-studie. De belangrijkste zijn: 

 1. We moeten zeker weten dat je de gekozen opleiding niet in het land van herkomst kan volgen. 
 2. We hebben een verklaring van de autoriteiten van het land van herkomst nodig waarin staat dat jij met deze studie een positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van het land van herkomst.
 3. Je voldoet aan 2 van deze 3 voorwaarden: 
  • Je bent afkomstig uit en hebt de nationaliteit van Suriname, Indonesië of Zuid-Afrika. 
  • Je hebt familiebanden met rechtmatig in Nederland verblijvende personen.
  • Je bent de Nederlandse taal machtig. 
 4. Zodra je je studie hebt afgerond in Nederland keer je terug naar het land van herkomst: hiervoor vragen we te zijner tijd een kopie van je retour- vliegticket.
 5. Tijdens je studie beschik je over voldoende middelen van bestaan (Zie hiervoor de website van IND: inkomenseisen). Denk hierbij aan studiekosten, kosten voor eten en onderdak, verplichte ziektekostenverzekering e.o.
 6. Je kunt als niet-EU student uitsluitend BOL- opleiding volgen. Een BBL-opleiding is niet toegestaan.

Daarnaast kun je geen aanspraak maken op:

 • de Nederlandse studiefinanciering;
 • een studiebeurs of andere geldelijke tegemoetkomingen van ROC Tilburg;
 • een Ov-kaart (Nederlands studenten-reisproduct). Je betaalt dus zelf de maandelijkse reiskosten tussen je verblijfsadres in Nederland en de onderwijsinstelling/stagebedrijf.

Stap 3: Check de uiterste aanmelddatum

Studenten uit het buitenland dienen zich vóór 1 april aan te melden voor het komende schooljaar. 

Stap 4: Verzamel de eerste documenten die nodig zijn voor plaatsing op de opleiding

Als je denkt dat je aan de voorwaarden voldoet, dan verzamel je onderstaande documenten. Sla ze digitaal op en ga naar stap 5.

 • Een kopie (in kleur) van jouw paspoort.
 • Een kopie van het diploma & cijferlijst van jouw vooropleiding en eventuele bewijsstukken van aanvullende vooropleidingseisen (indien van toepassing), zoals de diplomawaardering. Klik hier voor diplomawaardering: Hoe kan ik mijn diploma laten waarderen.

Stap 5: Start je aanmelding

 • Meld je aan via de website van roctilburg.nl.

Heb je geen DigiD of BSN neem dan contact op met Studenten Adviespunt 013 (E stap013@roctilburg.nl of bel +31 13 539 7010. Je krijgt dan een code om je digitaal te kunnen aanmelden.

Van Studenten Adviespunt 013 (STAP013) ontvang je vervolgens een e-mail met daarin alle informatie die we van jou nodig hebben voor de aanmelding.

Om de gevraagde (vertrouwelijke) documenten op een veilige manier digitaal te kunnen toesturen ontvang je een tweede e-mail ‘Voucher voor SURFfilesender’ met de werkwijze hiervoor. Vervolgens gaan wij alles controleren.

Als de documenten in orde zijn en tijdig ingediend worden, en je aan de toelatingseisen voldoet, dan ben je voorlopig geplaatst, dus onder voorbehoud van het verkrijgen van een ‘Verblijfsvergunning voor studie’ van de IND.

Stap 6: Wacht op de reactie van de IND

Wij controleren of alle documenten en formulieren volledig zijn en juist zijn ingevuld. Wij sturen ze daarna op naar de IND.

De aanvraag voor een studievisum kan pas 3 maanden vóór aanvang van de opleiding door ROC Tilburg bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) worden ingediend. De IND heeft vervolgens 6 weken (plus een eventuele verlenging) de tijd een besluit te nemen tot het afgeven van een studievisum. 

Dit betekent dat je pas vlak voor de start van je studie naar Nederland kunt reizen!

Al die tijd wordt er een plekje voor jou vrijgehouden in de opleiding. Zodra er een reactie van de IND is, wordt die aan jou toegestuurd per e-mail. Als de IND dus een studievisum wil toekennen aan jou, dan krijg je verdere instructies over hoe je dat regelt.

Inloopspreekuur
Studenten Adviespunt 013 (Infopunt)

Vragen over onze opleidingen?

Neem gerust contact met ons op! Of kom langs.
Bel ons voor een afspraak.

Maandag tot en met donderdag van 9.00-17.00 uur
Vrijdag van 9.00 - 16.00 uur
Stappegoorweg 183

5022 DD Tilburg
T 013 539 7010
E STAP013@roctilburg.nl