Ga naar de header Ga naar de content
ROC Tilburg
Zoekresultaten

Aan- en Afwezigheid | Ziek melden

Aan- en afwezigheid

Ziekmelden
Als je ziek bent, bel je tussen 8.15 en 8.45 uur naar T 013 539 7090. Als je nog geen 18 jaar bent, mag je alleen ziek gemeld worden door je ouders / verzorgers. Als je stage loopt, bel je ook je stageadres om je ziek te melden.

Beter melden
Je wordt automatisch weer beter gemeld als je op school aan de activiteiten deelneemt. Maar meld je wel weer beter bij je bpv-adres. Ben je beter op een dag dat je stage loopt? Meld je dan wél beter bij school via T 013 539 7090. 

Aanwezigheidsplicht
Je moet alle lessen en practica volgen. Wij houden dit bij, dat is een wettelijke verplichting. Ben je onder de 18 en ben je 16 uur in 4 opvolgende weken of 25 uur op jaarbasis afwezig, dan melden we dat bij de leerplichtambtenaar. Mocht je onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn (i.v.m. bijvoorbeeld dokters- of tandartsbezoek), meld dat dan bij de Balie.

Je komt te laat?
Elke school heeft hier net iets andere regels voor. Vraag ernaar op school.

Medische noodgevallen

We hopen natuurlijk van niet, maar als je medische hulp nodig hebt,
dan handelen wij als volgt:

  1. Ouder(s)/verzorger(s) worden gewaarschuwd.
  2. Woon je in Tilburg, dan ga je naar je eigen huisarts.
    Woon je buiten Tilburg, dan ga je naar een huisarts in de buurt van de school.
  3. Bij spoedgevallen wordt altijd een ambulance gewaarschuwd.

Hierbij gelden de volgende afspraken:

  • Je hebt altijd je legitimatiebewijs bij je.
  • Als je je verzekeringspas niet bij je hebt, kan de huisartsenpost in het systeem zien of je verzekerd bent. De nota wordt dan direct verzonden naar de juiste verzekeringsmaatschappij.
  • Als niet te achterhalen is waar je verzekerd bent, betaal je de rekening ter plekke. Je krijgt dan een nota mee, die je vervolgens declareert bij de ziektekostenverzekering.