Ga naar de header Ga naar de content

Aan- en Afwezigheid | Ziek melden

Aan- en afwezigheid

Ziekmelden

Je bent ziek? Vervelend! Laat ons weten dat je ziek bent en niet naar school komt. Dit doe je in Eduarte. 

Loop je stage? Vergeet dan niet om je ook daar ziek te melden.

Ook beter melden doe je in Eduarte. En loop je stage? Meld je ook weer beter op je stageadres.

Aanwezigheidsplicht
Je moet alle lessen en practica volgen. Wij houden dit bij, dat is een wettelijke verplichting. Ben je onder de 18 en ben je 16 uur in 4 opvolgende weken of 25 uur op jaarbasis afwezig, dan melden we dat bij de leerplichtambtenaar. Mocht je onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn (i.v.m. bijvoorbeeld dokters- of tandartsbezoek), meld dat dan in Eduarte of bij je SLB.

Je komt te laat?
Elke school heeft hier net iets andere regels voor. Vraag ernaar op school.

Medische noodgevallen

We hopen natuurlijk van niet, maar als je medische hulp nodig hebt,
dan handelen wij als volgt:

  1. Ouder(s)/verzorger(s) worden gewaarschuwd.
  2. Woon je in Tilburg, dan ga je naar je eigen huisarts.
    Woon je buiten Tilburg, dan ga je naar een huisarts in de buurt van de school.
  3. Bij spoedgevallen wordt altijd een ambulance gewaarschuwd.

Hierbij gelden de volgende afspraken:

  • Je hebt altijd je legitimatiebewijs bij je.
  • Als je je verzekeringspas niet bij je hebt, kan de huisartsenpost in het systeem zien of je verzekerd bent. De nota wordt dan direct verzonden naar de juiste verzekeringsmaatschappij.
  • Als niet te achterhalen is waar je verzekerd bent, betaal je de rekening ter plekke. Je krijgt dan een nota mee, die je vervolgens declareert bij de ziektekostenverzekering.