Ga naar de header Ga naar de content

 

Goed kunnen lezen, schrijven en rekenen is belangrijk.
De School voor Educatie en Inburgering biedt cursussen voor volwassenen. Deze cursussen zijn bedoeld voor mensen met maximaal enkele jaren vervolgonderwijs. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een cursus tot taalcoach te volgen.
 
Workshop Herkennen en doorverwijzen van laaggeletterden
Deze workshop is bestemd voor iedereen die een bijdrage wil leveren om laaggeletterdheid terug te dringen.
NT1 (Lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden voor werknemers)
Deze cursus is bestemd voor medewerkers die Nederlands als moedertaal hebben en een tekort aan basisvaardigheden. Zij hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met het gebruik van een computer of een smartphone.
Workshop Heldere taal
Deze workshop is bestemd voor medewerkers die begrijpelijke teksten willen schrijven.
Training Taalcoach
Deze cursus is iets voor u als u taalcoach bent en uw vaardigheden (verder) wilt ontwikkelen. Of als u taalcoach wil worden.
Lezen, schrijven, rekenen en alledaags computergebruik
U bent Nederlandssprekend en heeft moeite met lezen, schrijven, rekenen of werken op een computer.
Lezen en schrijven voor volwassenen
Deze cursus is iets voor u als u Nederlandssprekend bent en moeite heeft met lezen en schrijven.
Rekenen (instroom)
Elke dag komt u cijfers tegen. In winkels. Op uw werk. Het leven wordt makkelijker als u kunt rekenen. Wilt u leren rekenen? Dan is deze cursus rekenen iets voor u.
Rekenen (2f)
U kunt al behoorlijk rekenen. Toch komt u in de dagelijkse praktijk nog rekenproblemen tegen die u niet op kunt lossen.  Als u deze cursus voldoende afrondt, heeft rekenen geen geheimen meer voor u!
Rekenen (1f)
Deze cursus is voor u geschikt als u beter wil leren rekenen. U kunt al redelijk rekenen. 
Nederlands voor anderstaligen voor middelbaar of hoger opgeleiden
Deze cursus is iets voor jou als jij Nederlands wilt leren en bijvoorbeeld beter wilt functioneren in jouw huidige (of toekomstige) baan of opleiding.
Nederlands voor anderstaligen met weinig vooropleiding
Deze cursus is iets voor jou als je in Nederland woont, maar je kunt de taal onvoldoende lezen of schrijven. Je wilt mee kunnen doen in de Nederlandse samenleving. Je bent niet inburgeringsplichtig of je hebt jouw inburgeringsdiploma reeds behaald.