Ga naar de header Ga naar de content
Logo ROC Tilburg
Zoekresultaten
  • School voor Educatie en Inburgering

Waarom deze cursus?

  • U woont in Nederland, maar kunt de taal onvoldoende lezen of schrijven
  • U wilt mee kunnen doen in de Nederlandse samenleving
  • U bent niet inburgeringsplichtig of u heeft uw inburgeringsdiploma reeds behaald

Wat leert u?

Tijdens deze cursussen leert u:

  • lezen en schrijven in de Nederlandse Taal
  • uw taalniveau te verhogen
  • uw taalgebruik te verbeteren
  • taalhandelingen uit te voeren

Hoe lang duurt de cursus?

Er zijn cursussen op verschillende niveaus van alfabetisering tot en met niveau B1. De cursussen duren daarom niet allemaal even lang (van 9 maanden tot 2 ½ jaar). U heeft, afhankelijk van uw niveau, twee tot drie keer per week les. De lessen zijn overdag of ’s avonds.

Wat kost het?
De cursus is gratis. U dient zelf te zorgen voor boeken en materialen.
 

Leslocaties
Gershwinstraat 10, Tilburg
Avondlessen:
Stappegoorweg 183, Tilburg
Balade 1, Waalwijk 
Bij voldoende aanmelding geven we ook les in wijkcentra, buurthuizen en cursuscentra.


Contact
Wilt u dat wij contact met u opnemen?
Vul het contactformulier in.

Aanmelden
Download hier het aanmeldformulier

Meer informatie
Infopunt ROC Tilburg
T 013 - 539 7010
E Infopunt@roctilburg.nl

Spreekuur Tilburg: 
Ans Sauer
Gershwinstraat 10, Tilburg
Woensdagmiddag 16.00-17.00 uur
 
Spreekuur Waalwijk:
Florien Loth
Wilhelminastraat 4, Waalwijk 
Donderdagmiddag 16.00-17.00 uur
 
Klachtenregeling en Privacy
________________________________
Educatie en Inburgering Tilburg maakt deel uit van ROC Tilburg. Info over o.a. klachtenregeling en privacyreglement vindt u bij Reglementen en procedures ROC Tilburg