Ga naar de header Ga naar de content
Logo ROC Tilburg
Zoekresultaten
  • School voor Educatie en Inburgering

Waarom deze cursus?

  • U woont in Nederland, maar kunt de taal onvoldoende lezen of schrijven
  • U wilt mee kunnen doen in de Nederlandse samenleving
  • U bent niet inburgeringsplichtig of u heeft uw inburgeringsdiploma reeds behaald

Wat leert u?

Tijdens deze cursussen leert u:

  • lezen en schrijven in de Nederlandse Taal
  • uw taalniveau te verhogen
  • uw taalgebruik te verbeteren
  • taalhandelingen uit te voeren

Hoe lang duurt de cursus?

Er zijn cursussen op verschillende niveaus van alfabetisering tot en met niveau B1. De cursussen duren daarom niet allemaal even lang (van 9 maanden tot 2 ½ jaar). U heeft, afhankelijk van uw niveau, twee tot drie keer per week les. De lessen zijn overdag of ’s avonds.

Wat kost het?
De cursus is gratis. U dient zelf te zorgen voor boeken en materialen.
 

Leslocaties
Gershwinstraat 10, Tilburg
Avondlessen:
Stappegoorweg 183, Tilburg
Balade 1, Waalwijk 
Bij voldoende aanmelding geven we ook les in wijkcentra, buurthuizen en cursuscentra.


Contact/aanmelden
Wilt u dat wij contact met u opnemen of direct aanmelden?
Vul het formulier hier digitaal in.

Aanmelden
Wilt u aanmelden op papier? Download --> aanmeldformulier

Meer informatie
Studenten Adviespunt 013
Apennijnenweg 9, Tilburg
T 013 539 7010
stap013@roctilburg.nl


Spreekuur:
Het spreekuur is elke woensdag van 16.00 uur tot 17.00 uur aan de Gershwinstraat 10 in Tilburg:
T  088 293 44 41
 
Klachtenregeling en Privacy
________________________________
Educatie en Inburgering Tilburg maakt deel uit van ROC Tilburg. Info over o.a. klachtenregeling en privacyreglement vindt u bij Reglementen en procedures ROC Tilburg