Ga naar de header Ga naar de content

naar 't mbo

De overstap naar 't mbo


De overgang van het voorgezet onderwijs naar het beroepsonderwijs is een hele stap. We kunnen ons voorstellen dat je meer wilt weten over wat je kunt verwachten van ROC Tilburg. In onderstaand overzicht vind je de belangrijkste informatie.


Leren bij ROC Tilburg
Bij ROC Tilburg werk en leer je anders dan je gewend bent. ROC Tilburg haalt de praktijk binnen de school. En studenten gaan de praktijk in. Je gaat op verschillende plekken in en buiten de school aan de slag. Je werkt individueel en in kleine groepjes. Je leert beroepsvaardigheden op school en in de praktijk. 

Kleinschalig
ROC Tilburg lijkt groot, maar in de praktijk ervaren studenten juist het tegenovergestelde. Het onderwijs is kleinschalig doordat onze opleidingen zijn verdeeld over 18 scholen op verschillende locaties in Tilburg en Waalwijk. De scholen van ROC Tilburg hebben een menselijke maat; medewerkers kunnen hun aandacht daardoor goed richten op het onderwijs, de resultaten en de studenten. De docenten, instructeurs en onderwijsassistenten kennen hun studenten en kunnen hen goed begeleiden.

Begeleiding
Kenmerkend voor onze school is de goede en deskundige begeleiding. Zo krijg je gedurende je opleiding een coach of mentor die in de gaten houdt hoe alles gaat: persoonlijk én met de  studie en stage. Zijn er (studie)problemen, dan doen we er alles aan om je te helpen en te ondersteunen.

We verwachten ook van de ouders / verzorgers dat zij oog hebben voor de studievorderingen. Daarom organiseren wij in het begin van het eerste schooljaar een informatieavond voor alle ouders/verzorgers van onze eerstejaars. Zij kunnen dan kennismaken met de docenten en begeleiders van hun zoon of dochter. Op die avond krijgen zij informatie over de opleiding en over de wijze waarop we contact onderhouden.

18 jaar
Zo lang onze studenten nog geen 18 jaar zijn, adresseren we onze brieven aan de ouders. Op het moment dat je 18 jaar wordt en dus meerderjarig bent, richten wij onze correspondentie aan jouzelf.

Intensieve samenwerking bedrijfsleven
Elke school van ROC Tilburg biedt meer dan één opleiding. Die opleidingen zitten niet voor niets bij elkaar in een school: ze richten zich (bijna altijd) op hetzelfde werkveld. Daar profiteren studenten van: elke school heeft een goede link naar de beroepspraktijk.

We werken nauw samen met de werkvelden waar onze studenten stage lopen. We zitten ook regelmatig met deze organisaties om de tafel. Zo kunnen we ons onderwijs aanpassen aan wat de praktijk vraagt. Voor u is dit een garantie dat uw zoon of dochter met ons diploma goed voorbereid is op een baan.

De 2 leerroutes in het mbo
BOL: dit is de beroepsopleidende leerweg. Je gaat de hele week naar school en loopt stage.

BBL: dit is de beroepsbegeleidende leerweg. Je bent in dienst  bij een organisatie, werkt  daar en krijgt ook betaald. Je gaat meestal één dag per week naar school.

Succesvolle doorstroming
Met een mbo-diploma kan je doorstromen naar een hoger niveau binnen ROC Tilburg of naar het hbo. Bij elk doorstroommoment vindt een intakegesprek plaats, om te bepalen of je geschikt bent voor dit niveau.

Met een diploma op niveau 4 is doorstroom mogelijk naar het hbo. We zijn continu in gesprek met hbo instellingen als Fontys, Avans en de Breda University of Applied Sciences (voorheen NHTV) om onze onderwijsprogramma’s nóg beter op elkaar af te stemmen.

Lesgeld
Alle studenten van 18 jaar en ouder die op 1 augustus van het schooljaar 18 jaar of ouder zijn én een voltijd bol-opleiding volgen, betalen lesgeld. Elk schooljaar stelt het ministerie van Onderwijs de hoogte van het lesgeld vast. Dit ministerie int ook het lesgeld.

Daarnaast zijn er opleidingskosten, zoals voor boeken en praktijkmaterialen. De hoogte van dit bedrag is voor elke opleiding anders.


Hoe presteert ROC Tilburg?


Weten hoe ROC Tilburg presteert op een aantal belangrijke indicatoren, zoals voortijdig schoolverlaten, diplomaresultaat en studenttevredenheid?
Lees het op de website mbotransparant.nl

Inloopspreekuur
Studenten Adviespunt 013 (Infopunt)

Vragen over onze opleidingen?

Neem gerust contact met ons op! Of kom langs.
Bel ons voor een afspraak.

Maandag tot en met donderdag van 9.00-17.00 uur
Vrijdag van 9.00 - 16.00 uur
Stappegoorweg 183

5022 DD Tilburg
T 013 539 7010
E STAP013@roctilburg.nl