Ga naar de header Ga naar de content
Logo ROC Tilburg
Zoekresultaten
Menu
 • School voor Educatie en Inburgering

Wij bieden de volgende inburgeringstrajecten:

 • Alfabetiseringscursussen
 • Nederlands als tweede taal (Nt2): lezen, schrijven, spreken, luisteren
 • Kennis van de Nederlandse Maatschappij 
 • Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt 
 • Examentrainingen
 • Extra begeleiding via oefensessies in het Onderwijs Leer Centrum 

Tijdens het intakegesprek bespreken we welk traject het meest voor u geschikt is.  

Aanmelden
U meldt uzelf aan via het aanmeldformulier. U wordt schriftelijk uitgenodigd voor een intake. 

Intake
We starten elk leertraject met een persoonlijke intake:

 • We verzamelen uw persoonlijke gegevens.
 • We bespreken samen met u de reden van inburgering.
 • We leggen de inhoud van de cursus aan u uit.
 • We nemen een niveautoets/ leerbaarheidstoets bij u af.
 • We stellen samen het startniveau en het einddoel vast.
 • We geven een advies voor een passend inburgeringstraject op basis van uw vooropleiding en de uitslag van de niveautoets/ leerbaarheidstoets. 
 • We bespreken de mogelijke duur van het traject: de start, het aantal dagdelen per week en de planning. 
 • We schrijven het inhoudelijk trajectplan.
 • We maken met u een afspraak voor een tweede gesprek. Tijdens dit tweede gesprek informeren we u over de reglementen, de kosten en het ondertekenen van een Cursuscontract.

Start van de lessen 
Wij nodigen u per brief uit voor de start van de lessen. In de brief informeren we u over het lesrooster en het lesmateriaal dat u moet aanschaffen.

Tussentijdse gesprekken 
Na de eerste zes weken voeren we een gesprek met u; de quickscan. We beoordelen hoe het gaat en of we het trajectplan moeten bijstellen. Daarna volgt elke zes weken een coachgesprek. Indien er eerder een gesprek is gewenst, plannen wij zo snel mogelijk met u een afspraak in.

Examen 
Wij volgen uw voortgang en bepalen samen met u wanneer u klaar bent voor het examen. Het examen wordt niet op onze school afgenomen. Wij kunnen u helpen met het aanmelden voor het examen. Ook verzorgen we examentrainingen.

Leslocaties
Gershwinstraat 10, Tilburg
Avondlessen:
Stappegoorweg 183, Tilburg
Balade 1, Waalwijk 
Bij voldoende aanmelding geven we ook les in wijkcentra, buurthuizen en cursuscentra.


Contact
Wilt u dat wij contact met u opnemen?
Vul het contactformulier in.

Aanmelden
Download hier het aanmeldformulier

Meer informatie
Infopunt ROC Tilburg
T 013 539 7010
E Infopunt@roctilburg.nl

Spreekuur Tilburg: 
Ans Sauer
Gershwinstraat 10, Tilburg
Woensdagmiddag 16.00-17.00 uur
 
Spreekuur Waalwijk:
Florien Loth
Wilhelminastraat 4, Waalwijk 
Donderdagmiddag 16.00-17.00 uur
Klachtenregeling en Privacy
________________________________
Educatie en Inburgering Tilburg maakt deel uit van ROC Tilburg. Info over o.a. klachtenregeling en privacyreglement vindt u bij Reglementen en procedures ROC Tilburg