Ga naar de header Ga naar de content
Logo ROC Tilburg
Zoekresultaten
  • School voor Educatie en Inburgering

Inburgeren doe je bij ROC Tilburg!
Wij zijn in het bezit van een keurmerk inburgering. 

Lessen overdag of in de avond?
Overdag krijgt u 4x per week les. In de avond krijgt u 2x per week les. Een les duurt 2 uur en een kwartier.

Aanmelden
U meldt uzelf aan via het aanmeldformulier. U wordt uitgenodigd voor een intake. 

Kosten
Dagcursus
Kwartaal 1, 11 weken 9 lesuren € 1.121,67
Kwartaal 2, 11 weken 9 lesuren € 1.121,67
Kwartaal 3, 5 weken 9 lesuren € 509,85
Kwartaal 4, 11 weken 9 lesuren € 1.121,67

Avondcursus 
Kwartaal 1, 11 weken 4,5 lesuren € 560,84
Kwartaal 2, 11 weken 4,5 lesuren € 560,84
Kwartaal 3, 5 weken 4,5 lesuren € 254,93
Kwartaal 4, 11 weken 4,5 lesuren € 560,84

Intake
We starten elk leertraject met een persoonlijke intake:

  • We maken kennis met elkaar.
  • We leggen de inhoud van de cursus aan u uit.
  • We nemen een niveautoets/ leerbaarheidstoets bij u af en
  • U kunt vragen stellen.

Start van de lessen 
Wij werken niet met vaste startmomenten. Bij voldoende aanmeldingen, starten we een lesgroep.

Wij nodigen u per brief uit voor de start van de lessen. In de brief informeren we u over het lesrooster en de locatie van de lessen.

Leslocaties
Daglessen:
Schout Backstraat 37, Tilburg
Avondlessen:
Stappegoorweg 185, Tilburg bij Campus 013

Aanmelden
Wilt u aanmelden op papier? Download --> aanmeldformulier

Meer informatie
Studenten Adviespunt 013
Apennijnenweg 9, Tilburg
T 013 539 7010
stap013@roctilburg.nl

Spreekuur:
Het spreekuur is elke woensdag van 16.00 uur tot 17.00 uur aan de Gershwinstraat 10 in Tilburg. Met uitzondering van schoolvakanties.
Klachtenregeling en Privacy
________________________________
Educatie en Inburgering Tilburg maakt deel uit van ROC Tilburg. Info over o.a. klachtenregeling en privacyreglement vindt u bij Reglementen en procedures ROC Tilburg