Ga naar de header Ga naar de content
Logo ROC Tilburg
Zoekresultaten
  • School voor Educatie en Inburgering

Ben je inburgeringsplichtig geworden op of na 1 januari 2022? Dan val je onder de Wet Inburgering 2021.

De School voor Educatie en Inburgering van ROC Tilburg voert de volgende inburgeringsroutes uit:
– de onderwijsroute
– de B1-route

Voordat je start met een cursus, voert jouw klantregisseur bij jouw gemeente een brede intake bij je uit. De klantregisseur maakt samen met jou een Plan Inburgering en Participatie (PIP). Dit geldt voor asielmigranten en voor gezinsmigranten. In het PIP staat welke inburgeringsroute je moet gaan volgen.

Ben je asielmigrant?

De gemeente betaalt de cursus. Voordat je start met een cursus, voert jouw klantregisseur bij jouw gemeente een brede intake bij je uit. De klantregisseur maakt samen met jou een Plan Inburgering en Participatie (PIP). In het PIP staat welke inburgeringsroute je moet gaan volgen. Daarna meldt de klantregisseur je aan.

ROC Tilburg nodigt je uit voor een kennismakingsgesprek.

Ben je gezinsmigrant?

Je betaalt de cursus zelf. Je kunt een lening aanvragen bij DUO in de omgeving Mijn Inburgering op www.inburgeren.nl. Je logt in met DigiD. De klantregisseur maakt samen met jou een Plan Inburgering en Participatie (PIP). In het PIP staat welke inburgeringsroute je moet gaan volgen. Je meldt jezelf aan bij ROC Tilburg.

 

Aanmelden
U meldt uzelf aan via het aanmeldformulier. U wordt uitgenodigd voor een intake. 

Kosten

In onderstaand schema staan de prijzen voor de B1-Route en de Onderwijsroute.
Dit zijn de prijzen voor een periode van 2 jaar (exclusief de huur van een laptop).

 

Duur

Prijs

B1-Route

2 jaar

€ 9.389

Onderwijsroute

2 jaar

€ 16.000

In de B1-Route krijg je in 2 jaar tijd 969 uur les Nederlands als tweede taal (NT2).

In de Onderwijsroute krijg je in 2 jaar tijd 1000 uur les NT2 en krijg je daarnaast les in de vakken Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM), Rekenen, Engels, Leervaardigheden, Vaardigheden voor opleidings- en beroepskeuze. Het is een intensief programma.

Binnen de Onderwijsroute zijn er 3 verschillende taalschakeltrajecten:
  • taalschakeltraject met uitstroom richting mbo 2
  • taalschakeltraject met uitstroom richting mbo 3
  • taalschakeltraject met uitstroom richting mbo 4

Als je minder dan 2 jaar nodig hebt om het vereiste niveau te bereiken, dan kan het traject korter duren en dan betaal je naar verhouding van het aantal aangeboden lessen.


Intake

We starten elk leertraject met een persoonlijke intake:

  • We maken kennis met elkaar.
  • We bespreken jouw PIP.
  • We leggen de inhoud van de cursus uit.
  • We nemen een niveautoets / leerbaarheidstoets af.
  • Je kunt vragen stellen.

Start van de lessen 
Wij werken met een maandelijkse instroom.
Bij voldoende aanmeldingen, starten we een nieuwe lesgroep.
Wij nodigen jou per brief uit voor de start van de lessen. In de brief informeren we je over het lesrooster en de locatie van de lessen.

Leslocaties
Daglessen:
Professor Gimbrèrelaan 16, Tilburg
Avondlessen:
Stappegoorweg 185, Tilburg bij Campus 013

Aanmelden
Wilt u aanmelden op papier? Download --> aanmeldformulier

Meer informatie
Studenten Adviespunt 013
Apennijnenweg 9, Tilburg
T 013 539 7010
stap013@roctilburg.nl

Spreekuur:
Het spreekuur is elke woensdag van 16.00 uur tot 17.00 uur aan de Gershwinstraat 10 in Tilburg. Met uitzondering van schoolvakanties.
Klachtenregeling en Privacy
________________________________
Educatie en Inburgering Tilburg maakt deel uit van ROC Tilburg. Info over o.a. klachtenregeling en privacyreglement vindt u bij Reglementen en procedures ROC Tilburg