Ga naar de header Ga naar de content

Sean Spek

”Mijn opa zei altijd: gebruik je hoofd als je geld wil verdienen. Dat lukt me nu wel bij mijn opleiding Junior Accountmanager. De leraren hier prikkelen me en zorgen voor een goede sfeer. Hierdoor vond ik de motivatie om te leren. Ik ben trots dat ik mijn weg heb gevonden. 

Trots dat ik mijn weg gevonden heb

Keuze goed bevallen

Ik heb geleerd om te durven springen. Dat is belangrijk, anders leer je ook niet vliegen. Ik loop sinds begin dit schooljaar stage bij Rüttchen. Na een paar weken werd ik al ingezet op de verkoopafdeling. Het ging zo goed dat ik even dacht dat ik er al was. Er volgde een goed gesprek. Nu ben ik me bewust dat het altijd beter kan. Ik heb geleerd dat een afspraak altijd afspraak is en ik me moet voorbereiden op elk gesprek.

Inspirerend voorbeeld

Ik mocht tijdens mijn stage ook op de buitendienst en de marketingafdeling werken en deed daar onder meer een doelgroepenanalyse naar potentiële klanten. Mijn stagebegeleider is een inspirerend voorbeeld voor me. Hij is duidelijk en streng. Tegelijkertijd geeft hij me vertrouwen. Hij heeft me een baan aangeboden, terwijl ik mijn tweede en derde leerjaar nog moet afronden. Het stimuleert mij enorm om hard te blijven werken.”

Dit interview is afgenomen in 2015. Sean heeft inmiddels zijn diploma behaald.


Trots dat ik mijn weg gevonden heb

School voor Commerciële Dienstverlening

Kasteeldreef 122
5046 CV Tilburg
T 013 539 7070
Meer ervaringen van studenten horen?
Kom naar onze Open dag.

Meer info over opleidingen en school
Zie: School voor Commerciële Dienstverlening

Sean & de opleiding ...