Ga naar de header Ga naar de content

Stef van den Broek

Tijdens mijn stage bij Jongerencentrum De Poort in Den Bosch zag ik dat er weinig geregeld is voor homoseksuele jongeren in Den Bosch. Ik heb toen Gayte opgericht. Een initiatief waar homoseksuele jonge- ren terecht kunnen met vragen en voor hulp.

"Tijdens mijn stage in Cambodja heb ik geleerd zelfstandig te zijn"Jonge mensen
Tijdens mijn stage bij Jongerencentrum De Poort in Den Bosch zag ik dat er weinig geregeld is voor homoseksuele jongeren in Den Bosch. Ik heb toen Gayte opgericht. Een initiatief waar homoseksuele jongeren terecht kunnen met vragen en voor hulp.

Zelfstandig
Tijdens mijn stage in Cambodja heb ik geleerd zelfstandig te zijn. Daar moest ik alles zelf regelen, ook als het even tegenzat. Dat gevoel voor doorpakken, zet ik nu in bij Gayte. Ik gebruik het ook voor mijn eigen ontwikkeling. Ik zoek telkens nieuwe leerdoelen. Zo geef ik bijvoorbeeld voorlichting over onze opleiding aan aspirant-studenten. Ik ben nog lang niet uitgeleerd. Hierna ga ik naar de pabo om later als leraar op de basisschool aan de slag te gaan.

School voor Zorg en Welzijn

Wandelboslaan 28
5042 PD Tilburg
T 013 539 7060

Meer ervaringen van studenten horen?
Kom naar onze Open dag.

Meer info over opleidingen en school
School voor Zorg en Welzijn

Stef & de opleiding ...