Ga naar de header Ga naar de content
ROC Tilburg
Zoekresultaten
Menu

Klacht indienen  

Klacht indienen


Niet alles loopt zoals het hoort. Als we weten wat er fout gaat dan kunnen we er iets aan doen, dus als je een klacht hebt: laat het ons weten! Vul het formulier in.  Het is in de eerste plaats bedoeld voor onze studenten. Kun je een vakje niet invullen, zet er dan 'nvt' in. 

Let op! Dit formulier is niet voor elke klacht het meest geschikt om te gebruiken. Hieronder vind je meer info over specifieke klachten en de beste route om die in te dienen.

Vul hier het klachtenformulier in

Dit formulier wordt verstuurd naar de Balie. De baliemedewerker zorgt ervoor dat je klacht bij de juiste persoon terechtkomt.

Lees dit voor je een klacht indient


Mogelijk is er iets gebeurd waar je niet over wilt mailen of bellen. Op school zijn vertrouwenspersonen waarbij je terecht kunt. Zij helpen je bij het zoeken naar een oplossing en zullen nooit iets ondernemen zonder jouw instemming.

Klachten over bpv of stage
Download hier de Klachtenregeling voor studenten en het werkveld over de beroepspraktijkvorming
Zie klachtenformulier BPV of stage

Klachten over examens
Info over klachten over examens vind je in het examenreglement, hoofdstuk 4 - Bezwaar en Beroep
Zie Examenreglement mbo 2020-21

Ongewenst gedrag
Meer info over klachten over ongewenst gedrag vind je in het boekje Centrale Regelgeving, op blz. 18. Voor klachten over ongewenst gedrag van een medewerker of student geldt vanuit privacy overwegingen een andere route.
Zie Centrale regelgeving

Geschillencommissie
Wanneer een klacht na onderling overleg niet naar tevredenheid van student en/of ouder is afgehandeld, kun je een beroep doen op de geschillencommissie mbo en vo-scholen. Het contact met deze commissie verloopt via het bestuurssecretariaat.
Mail naar  bestuurssecretariaat@onderwijsgroeptilburg.nl

Klachten studenten-/cursistenstatuut
Meer info over klachten over de toepassingen van het studenten-/cursistenstatuut. Kijk dan op reglement klachtencommissie van ROC Tilburg.
Reglement Klachtencommissie

Anonieme klachten kunnen niet in behandeling worden genomen.

Reglementen


ROC Tilburg heeft afspraken over hoe zij met allerlei zaken omgaat vastgelegd in reglementen. Zoals examenreglement, gedragscode ICT en klachtenregeling ...
Hier vind je de reglementen