Ga naar de header Ga naar de content
ROC Tilburg
Zoekresultaten

Reglementen

ROC Tilburg heeft afspraken over hoe zij met allerlei zaken omgaat vastgelegd in reglementen. Zoals examenreglement, gedragscode ICT en klachtenregeling ...

Centrale regelgeving

Examenreglement beroepsgericht opleiden >>

 • de regeling van de examens in aansluiting op de WEB
 • de organisatie van de examens
 • de richtlijnen voor uitvoering van examinering
 • bezwaar en beroepen
 • adressen 

School voor educatie en Inburgering

Examenreglementen school voor VAVO

 

Financieel reglement

 • kosten van het onderwijs
 • betaling
 • terugbetaling les- /cursusgeld
 • vermindering les-/cursusgeld    

Veiligheid

ICT gedragscode >>

 • omgaan met accountgegevens
 • wachtwoord
 • bestanden bewaren
 • computergebruik
 • smart phones
 • wettelijke bepalingen

Wat doe je bij calamiteiten ? >>

 • Alarmnummers
 • Brand
 • Ontruimingssignaal

Convenant Veilige School >>

Overige reglementen

ROC Tilburg valt onder Bestuur en de Raad van Toezicht van Onderwijsgroep Tilburg. Zie voor meer info de website van Onderwijsgroep Tilburg:

Klacht indienen


Niet alles loopt zoals het hoort. Als we weten wat er fout gaat dan kunnen we er iets aan doen, dus als je een klacht hebt: laat het ons weten! Vul het formulier in dat in de eerste plaats bedoeld is voor onze studenten. Kun je een vakje niet invullen, zet er dan 'nvt' in.
Hier vind je het formulier: www.roctilburg.nl/klacht