Ga naar de header Ga naar de content

GAMETALK bij de School voor Onderwijs & Kinderopvang

GAMETALK

In samenwerking met Fontys Hogeschool ICT Eindhoven student, Thomas Dielesen, hebben bij we bij het Practoraat Interactieve Technologie een serious game ontworpen voor de School voor Onderwijs en Kinderopvang van ROC Tilburg. Met deze game helpen we studenten hun vaardigheden met betrekking tot gesprekstechnieken te ontwikkelen en te verbeteren. Zo krijgen ze de mogelijkheid om te groeien en zich zo voor te bereiden op echte gesprekssituaties.

Van de game is momenteel het eerste prototype gelanceerd en getest. In dit prototype kunnen studenten oefenen met een gesprek waarin je met een vader spreekt over de ontwikkeling van zijn zoon. Als medewerker van de kinderopvang heb jij hierin een andere mening dan de vader, waardoor de vader ook boos kan worden als je op een bepaalde manier gereageerd hebt. De eerste testen met studenten zijn erg positief. Studenten van de School voor Onderwijs en Kinderopvang geven aan dat ze in een game interactiever kunnen leren en ze liever leren vanuit een game dan vanuit een boek. De opmerking “Ik was niet bang om fouten te maken” bleef het meeste hangen.

Vanuit deze test wordt de game geëvalueerd en zal deze in het volgende schooljaar worden uitgebouwd. Hierna biedt de game de studenten een scala aan gesprekstechnieken en gespreksfases. Ze kunnen situaties simuleren waarin ze moeten omgaan met ouders, collega’s, kinderen en andere betrokken. Voorbeelden hiervan zijn makkelijke gesprekken als overdracht momenten, maar ook gesprekken in lastige situatie zoals boze ouders of hoe ga je in gesprek met kinderen.

Wat is nu het belang van de virtuele omgeving versus leren vanuit een boek of oefenen met acteurs? Het gebruik van een virtuele omgeving biedt studenten een veilige ruimte om te experimenteren en te leren van hun fouten. Ze kunnen verschillende gespreksbenaderingen uitproberen en de consequenties van hun keuzes ervaren, zonder dat er echte gevolgen zijn voor de betrokkenen. Bovendien kunnen ze hun prestaties vergelijken met die van hun medestudenten en zo een gezonde competitie stimuleren, wat bijdraagt aan een motiverende leeromgeving.

Komend schooljaar zullen we verder gaan met het onderzoeken, verbeteren en uitbreiden van deze game, zodat deze geïntegreerd kan worden in de lessen ‘professioneel werken’ bij de School voor Onderwijs en Kinderopvang van ROC Tilburg.

 

Door:
Practoraat Interactieve Technologie van ROC Tilburg
Anne Roelse
Docent Pedagogiek - School voor Onderwijs en Kinderopvang

Geplaatst: 7-06-2023