Ga naar de header Ga naar de content

Project "Lifeguard": Een Innovatieve voorbereiding op de realiteit van reddingswerk

Lifeguard VR-game

In de hedendaagse zwemonderwijssector is er een groeiende behoefte aan educatieve producten die studenten realistisch voorbereiden op de uitdagende rol van een lifeguard. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van het project "Lifeguard", een initiatief dat zich richt op het creëren van een realistische en directe weergave van de taken en verantwoordelijkheden van een lifeguard. Het doel van dit project is om de dagelijkse werkzaamheden van een lifeguard zo nauwkeurig mogelijk na te bootsen, met een sterke focus op het nemen van snelle beslissingen onder druk en het omgaan met stressvolle situaties. 

 Een VR-game
Om de effectiviteit van de VR-game "Lifeguard" in het onderwijs te versterken, wordt het Triple-E-model toegepast. Dit model, dat staat voor Engagement (betrokkenheid), Enhancement (versterking) en Extension (uitbreiding), is ontworpen om het gebruik van technologie in het onderwijs te evalueren en te verbeteren. De VR-game vergroot de betrokkenheid door een uitdagende en interactieve leerervaring te bieden, sluit aan bij de leerbehoeften van studenten en stimuleert hun interesse en motivatie. Het versterkt het leren door realistische simulaties van reddingsscenario's aan te bieden, waardoor studenten praktische vaardigheden en besluitvorming onder druk kunnen oefenen. Bovendien biedt het uitbreiding op het leren door studenten bloot te stellen aan scenario's die in een traditionele leeromgeving moeilijk te realiseren zijn, waardoor ze beter voorbereid zijn op onverwachte situaties in het veld. 

Feedback van studenten
Recentelijk is een prototype van de "Lifeguard" VR-game getest door studenten van de ROC School voor Sport en Bewegen, als onderdeel van het keuzedeel zwemmen. Tijdens deze test werden bepaalde (fysiologische) reacties waargenomen bij de studenten, waaronder toegenomen spanning in schouders, armen en handen, alsmede veranderingen in gezichtsuitdrukkingen en verhoogde spanning in de nek- en kaakregio. De verandering van lichaamssignalen duidde mogelijk op toename van het spanningsniveau van de studenten waarbij er mogelijk zelfs sprake was van irritatie en frustratie, doordat men onder druk snelle, mogelijk ingrijpende keuzes moest maken.

Ondanks deze verandering van lichaamssignalen en mogelijk oplopende spanningen waren de reacties van de studenten overwegend positief. Zij waardeerden het spel als een creatieve en effectieve manier om zich voor te bereiden op de realiteit van het werk als lifeguard. Ze waren te spreken over hoe het spel de leerdoelen van de les erin verwerkte, wat het tot een echt handig leermiddel maakt. 
Naar aanleiding van de feedback van de studenten is het voorstel om een zichtbare tijdslimiet toe te voegen voor het beantwoorden van vragen. Ten tweede zou bij een foutieve keuze duidelijk aangegeven moeten worden wat de fout is, in plaats van enkel een tip te geven voor het maken van de juiste keuze. Tot slot wordt geadviseerd om spelers na een foute keuze te informeren dat ze terugkeren naar het begin van het spel in plaats van naar het hoofdmenu. De directe feedback vanuit de studenten zal gebruikt worden in de verdere ontwikkeling van de game.  

Landelijke belangstelling
Interessant is dat er landelijk interesse is getoond vanuit het Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) om dit of soortgelijke projecten in samenwerking te realiseren. Deze interesse vanuit een toonaangevende organisatie op het gebied van zwemveiligheid benadrukt het potentieel en belang van Project "Lifeguard" voor de zwemonderwijssector in Nederland. 
Project "Lifeguard" belooft een waardevolle toevoeging te zijn aan het (zwem-)onderwijs, door zijn unieke benadering om studenten voor te bereiden op de uitdagende en levensreddende rol van een lifeguard. 

Meer weten? Kijk op roctilburg.nl/pit of mail naar PIT@roctilburg.nl

 

Geplaatst: 2-02-2024