Ga naar de header Ga naar de content

Leuker leren met een Escaperoom

Bij het Practoraat Interactieve Technologie van ROC Tilburg doen we onderzoek naar het gebruik van allerlei nieuwe technologieën in de klas. Bijvoorbeeld AR, VR, Robots, maar ook een digitale Escaperoom.

Anouk Wijnen en Teun Spithoven, studenten van Fontys Hogeschool ICT, hebben het afgelopen half jaar stage gelopen bij ons Practoraat. Eén van hun projecten was het ontwikkelen van een digitale Escaperoom waarin studenten van ROC Tilburg vragen moeten beantwoorden om te ontsnappen uit een kamer.

Ze hebben een prototype ontwikkeld genaamd “Quizscape”. In deze game kunnen docenten verschillende vragen invullen die studenten moeten beantwoorden. Deze vragen worden vervolgens ‘verstopt’ in de Escaperoom; in een kastje of achter een schilderij bijvoorbeeld.
Zo oefenen studenten de lesstof, en strijden ze tegelijkertijd tegen medestudenten over wie er als eerste weet te ontsnappen.

Op dit moment is Quizscape een prototype, maar binnen het Practoraat Interactieve Technologie gaan we dit in de toekomst verder uitwerken. Zo blijven we onderzoek doen naar het gebruik van interactieve technologie als werkvorm in ons onderwijs.

Geplaatst: 26-01-2023