Ga naar de header Ga naar de content

Vertrek Fred van der Westerlaken, voorzitter College van Bestuur Onderwijsgroep Tilburg

Fred van der Westerlaken (1961), vertrekt per 1 januari 2024 als voorzitter van het College van Bestuur van Onderwijsgroep Tilburg. Onlangs heeft hij de Raad van Toezicht gevraagd hem per die datum ontslag te verlenen. Hij geeft aan eraan toe te zijn om een stapje terug te willen doen en meer focus te willen leggen op zijn gezin en vrije tijd.

Fred van der Westerlaken is ruim 40 jaar werkzaam voor Onderwijsgroep Tilburg waarvan 20 jaar in het College van Bestuur, de laatste 10 jaar als voorzitter van het College van Bestuur. Er is grote waardering en dank vanuit de Raad van Toezicht. Hans Janssen, voorzitter van de Raad van Toezicht zegt over het vertrek van Fred: “Wij vinden het heel jammer dat Fred van der Westerlaken besloten heeft om Onderwijsgroep Tilburg te verlaten. Fred heeft jarenlang zijn energie gegeven aan de doorontwikkeling van ons onderwijs.  Onder zijn leiding heeft Onderwijsgroep Tilburg zich ontwikkeld tot een begrip in de regio en daarbuiten. Fred heeft zich sterk gemaakt voor een uitgebreid en divers onderwijsaanbod op alle niveaus van het MBO en leerwegen van het VMBO voor een breed scala aan doelgroepen. Wij gunnen Fred de ruimte om andere dingen te doen. Met zijn vertrek verliezen wij een verbindend en inspirerend bestuurder met een drive om samen met alle medewerkers, leerlingen, studenten en het werkveld oplossingen te bedenken voor vraagstukken die spelen binnen het VO en MBO.”

Over zijn besluit om Onderwijsgroep Tilburg vanaf 2024 te verlaten, zegt Fred zelf: “Onderwijsgroep Tilburg gaat vanaf het nieuwe kalenderjaar een nieuwe fase in met twee thema’s, Leven Lang Ontwikkelen en Gepersonaliseerd Leren, rondom onze collectieve ambitie om het beste onderwijs van Nederland te verzorgen. Dat vraagt om leiderschap van iemand die daar weer voor een langere periode vanuit verbinding en samenwerking met onze leerlingen, studenten, het bedrijfsleven en overheid vorm aan wil geven.”

___________

Noot voor de pers: voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Onderwijsgroep Tilburg / ROC Tilburg
Marketing en Communicatie
M 06 3885 2100
marcom@onderwijsgroeptilburg.nl

 

Geplaatst: 16-03-2023